לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

הנחיות ותסקרים

האיגוד מבצע סקרי שטח על מנת ללמוד את ממדי המפגעים הסביבתיים באזור, במטרה לראות את התמונה הכוללת, ולגבש על פיה דרכי פעולה אפשריות לטיפול במפגעים.
הסקרים נשמרים במסד הנתונים של מערכת המידע הגיאוגרפית-GIS, ומהוים שכבת מידע נוספת, המשלימה את תמונת המצב האזורית. הסקרים מבוצעים ע"י עובדי האיגוד, ובסיוע עובדים חיצוניים במידת הצורך. המשרד להגנת הסביבה מנחה ומסייע במימון הסקרים.

סקרים שבוצעו עד כה:

  • סקר מזבלות באזור השומרון - בוצע והסתיים. הסקר כולל איתור, סימון והגדרה של אתרי פסולת מורשים ופירטיים, אתרי שפיכת עפר ופסולת בניין, פסולת ביתית, גרוטאות רכב, ופסולת חקלאית.
  • סקר שפכים - הכולל דגימות של שפכי מפעלים, נחלים מזוהמים, מאגרי שפכים, ובריכות חימצון.
  • סקר אגרואקולוגיה הכולל המידע על מפגעים סביבתיים שמקורם בחקלאות.
  • סקר מתקני תקשורת מרכז מידע על מיקום אנטנות סלולריות ומתקני הקשר האחרים.
  • סקר מחצבות מרכז מידע לגבי מיקום מחצבות החצץ והאבן ביו"ש, ומצבם הסטטוטורי.

מערכת מידע גיאוגרפי - GIS 

מערכת מידע גיאוגרפי היא כלי עבודה מתקדם, המסייע באיסוף מידע, ניתוחו והצגתו בצורה  ויזואלית על גבי מפה. המידע מחולק לשכבות המוצגות זו על גבי זו, שבונות יחדיו תמונה שלמה על האזור. המערכת מאפשרת הצגת נתונים בצורה חזותית למקבלי החלטות, בכדי שיוכלו לראות את התמונה המורכבת של התכנון הסביבתי, ולקבל החלטות המבוססות על ראיה כוללת.

המערכת הבסיסית כוללת: מחשב, מדפסת, סורק אופטי, צורב, מודם+חיבור לאינטרנט, ותוכנות. איסוף המידע נעשה ממקורות שונים: באדיבות המשרד לאיכות הסביבה, הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, צה"ל-אג"ת, רות"ם, איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, רשויות האיגוד, מקורות באינטרנט, וסקרים של האיגוד

 

נוסף על כך ישנם המלצות והנחיות שונות לשמירה על איכות החיים ושמירה על הסביבה