לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map יהודה אפרת ביתר עילית בית ישראל הר אדר הר חברון מגילות מעלה אדומים קרית ארבע אין קישור

קרינה מייננת - גז רדון

היסוד רדון (222Rn) הוא גז רדיואקטיבי, טבעי, אציל, חסר ריח וצבע הנובע מהקרקע. הרדון עלול לחדור למבנים דרך סדקים במבנה וכן דרך מערכות הצנרת השונות. חשיפה ממושכת ובריכוזים גבוהים לגז זה, עקב היותו רדיואקטיבי, עלולה לגרום לתחלואה. שפיעת הגז מהקרקע נובעת מהתפרקות יסודות רדיואקטיביים הנמצאים בריכוזים שונים בכל קרקע וסלע. גם בקרקעות המכילות ריכוז נמוך של מקורות אלו, יש שפיעה של הגז, מכאן שפוטנציאל הצטברות הגז במבנים קיים בכל קרקע. חדירת הגז למבנה נעשית בדרך כלל דרך חריצים, סדקים, צנרת חשמל ותקשורת ונגרמת עקב הפרשי לחצים בין פנים המבנה (הנמוך יותר, במיוחד בזמן חימום), לבין הלחץ החיצוני. הגז מתרכז בדרך כלל בחללים הבאים במגע ישיר עם הקרקע, אולם, יכול גם לחדור לקומות עליונות יותר דרך הצנרות השונות. המשרד להגנת הסביבה קבע, בהתאם להמלצות הועדה הבין לאומית להגנה מקרינה (ICRP) ריכוז רדון מרבי המותר בבתי מגורים, במקומות עבודה ובמוסדות ציבור, ריכוז מרבי זה נקרא רמת פעולה. כאשר הממוצע השנתי של ריכוז הרדון בחדר, בתנאי מחיה רגילים עולה על רמת הפעולה יש לבצע פעולות להקטנתו. בשנת 1998 ביצע המשרד סקר רדון ארצי וקבע אזורי תוחלת גבוהה לרדון ("תג"ר", כל אזור שאחוז אחד מן המדידות בו עולה על הערך 462Bq/m3 ומספר הבדיקות היה בעל משמעות סטטיסטית). כתוצאה מן הסקר הוכנה מפת רדון המבוססת על המדידות שבוצעו, המפה קובעת אזורי "תג"ר" ומזהה אזורים של גבול רמת הפעולה (200Bq/m3).

 

 

 

 

מבין היישובים באזור יהודה ושומרון היישובים אלון, כפר- אדומים, נופי פרת, מעלה אדומים ומצפה יריחו הוגדרו כאזורי תוחלת גבוהה לרדון. לאור תוצאות הסקר הומלץ לבצע מדידות ריכוז רדון במוסדות חינוך, מבנים ציבוריים ובמקומות עבודה אחת לחמש שנים. איגודי ערים לאיכות הסביבה יהודה ושומרון אמצו הנחיות ומפרט טכני שנכתבו בעיריית ירושלים, לצמצום חדירת גז הרדון למבנים חדשים באמצעות אטימה, שאיבה פסיבית של הגז מתחת למבנה ובקרה עבור היישובים המוגדרים כתג"ר. נוהל רדון מחייב כתנאי למתן היתר בניה ומתן טופס 4 עפ"י סדר הפעולות הנ"ל:

1. נוהל קבלת היתר בניה: הגשת תכניות לאיגוד עבור היישובים המוגדרים כתג"ר עפ"י "הנחיות האיגוד להכנת פרט רדון". התכניות נבדקות ע"י המתכנן הסביבתי באיגוד וההיתר ניתן על ידו.  הנחיות להכנת פרט רדון ניתן לראות כאן: הנחיות להכנת פרט רדון

2. נוהל קבלת היתר אכלוס: נוהל רדון מחייב כתנאי למתן טופס 4, לשם כך יש לבצע בדיקות רדון קצרות טווח (בין 3 ל-4 ימים בתנאים סגורים). לאחר בדיקות אלה, ובכפוף לתוצאתן החיובית ניתן היתר איכלוס. לאחר מכן, מתבצעות בדיקות ארוכות טווח (בין 3 ל-6 חדשים בתנאי מחייה רגילים), כאשר הדיירים כבר גרים בביתם. חלק זה מבוצע על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה בעיר מעלה אדומים בלבד, שבה אמצה הוועדה המקומית את נוהל הרדון כנוהל מחייב, כולל הבדיקות כתנאי להיתר איכלוס. במעלה אדומים האיגוד מבצע בפועל את הבדיקות באמצעות בודק רדון מוסמך, כדי לנתק מבחינה עסקית את הקבלן מהבודק. נוהל לקבלת היתר אכלוס ניתן לראות כאן: הנחיות לקבלת היתר אכלוס בתחום רדון