דו"חות טיפול בשפכים

כחלק מהפיקוח הסביבתי- מבצע האיגוד מעקב אחר איכות השפכים באזורי התעשייה ובישובים.

בכל שנה יוצא דו"ח המסכם את איכות השפכים בתעשיה ובישובים.

 

לקריאת דו"ח איכות שפכים בתעשיה לשנת 2014 לחץ כאן.

לקריאת דו"ח איכות שפכים בישובים בשטחי האיגוד לחץ כאן.