לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

קרינה בלתי מיננת

קרינה בלתי מייננת נקראת גם קרינה אלקטרומגנטית. קרינה זו כוללת בתוכה: גלי מיקרו, גלי רדיו, אור נראה, קרינת חום, קרינה מרשת החשמל ,קרינה מטלפונים סלולריים ועוד.

קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה יכולה להיות השפעה שליליות על הבריאות

 

קרינת רדיו הינה סוג של קרינה בלתי מיננת ומקורה ב מוקדי שידור סלולאריים, משדרי רדיו, משדרי טלוויזיה, תחנות מכ"ם, תקשורת לוויינים, עורקי מיקרוגל ומתקני בזק פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום ה-RF (Radio Frequency

קרינה זו משתרעת בתחום התדרים  100kHz-300GHz ואורכם של גלים אלה נע בין מילימטרים ספורים לעשרות סנטימטרים. כאשר גלי הרדיו עוברים דרך גופו של האדם חלק מהאנרגיה שלהם נספג בגוף, כמות האנרגיה הנותרת ברקמות הגוף תלויה בתדירות. ככל שהתדר גבוה יותר, האנרגיה שנספגת בגוף תהיה גדולה יותר, כשרובה חודר לעומק קטן בצד שפונה לעבר מקור הקרינה. ההשפעה המוכחת היחידה כיום שיש לגלי רדיו על הגוף היא תופעה של התחממות, מקומית או כללית, שעלולה לגרום נזק לרקמות ולעליית הטמפרטורה בגוף. מחקרים בתחום של הקשר האפשרי בין חשיפה לקרינת גלי רדיו לבין התפתחות מחלות סרטן נמשכות בעולם עד היום, אך עד כה לא נמצא והוכח קיומו של שום תהליך ביולוגי המצביע על השפעה כזו. הנחיות הבטיחות הבינלאומיות קובעות תקנים לגבי הרמות המותרות של ספיגת קרינה, בגוף כולו או בחלק ממנו. הרמות המומלצות הן אלה המונעות את ההשפעות הביולוגיות הישירות של התחממות בתנאי חשיפה רגילים. המשרד להגנת הסביבה בישראל פועל עפ"י עקרון הזהירות המונעת ולכן קבע תקן אשר מעליו אין לחשוף את הציבור הרחב לקרינה מסוג זה. חברות הסלולר כפופות לאישור ופיקוח של המשרד להגנת הסביבה בקביעת מיקום אתרי השידור. השידורים הסלולאריים בישראל פועלים בתחום תדרים מאושר של 700-2500MHz. המשרד להגנת הסביבה בודק ומאשר את הפעלת אתרי השידור בארץ מהיבט בטיחות קרינה ומנפיק היתר קרינה פרטני לכל מוקד שידור.

החל מפברואר 2008 חלה באזור יהודה ושומרון תמ״א 56 לענייני אנטנות שידור - תכנית מתאר אזורית (חלקית) למתקני שידור קטנים וזעירים. התכנית קובעת הנחיות להקמת מתקני שידור באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח האזור תוך מניעת קרינה ומזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנוף, וקובעת דרכים ותנאים למתן היתרי בניה למתקנים אלה.

איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מבצע ניטור של רמת הקרינה מתדרי רשת רדיו ע"י מדידה של צפיפות הספק הקרינה. הניטור מכוון לבחון את חשיפת התושבים לקרינה אלקטרומגנטית מהמקורות המקובלים הפולטים קרינה ולכן המדידות נעשות במקומות בהם שוהים בני אדם. הניטור מתבצע עפ"י קריאה ע"י מודד שהוסמך לכך ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 

קרינה מרשת החשמל

מתקני רשת החשמל, כגון חדרי טרנספורמציה, קווי הולכה, תחנות משנה, תחנות מיתוג, פילרים ומתקנים חשמליים ביתיים פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתחום ה-ELF (Extremely low frequency).

קרינה זו משתרעת בתחום התדרים  0.1-300Hzומאופיינת ע"י שדות מגנטיים הנוצרים עקב תנועת מטענים חשמליים המייצרים זרם חשמלי. ככל שעוצמת הזרם גבוהה יותר השדה המגנטי יהיה גדול יותר. השטף המגנטי שנוצר נמדד, בין היתר, ביחידות של גאוס (G). הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2-4mG הינם גורם אפשרי לסרטן (possible carcinogenic).

המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור ממרכיבים השונים של רשת החשמל. נכון להיום, אין תקנות מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי. המשרד להגנת הסביבה הוא במעמד גוף מייעץ בלבד וממליץ על סף של 2mG באזורי שהייה רצופה בממוצע ל-24 שעות. איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון הכין קובץ הנחיות למיקום חדרי חשמל להורדת הקובץ לחץ כאן

קמ"ט איכות הסביבה ביהודה ושומרון נותן חוות דעת לתכניות בהם דרוש היתר הקמה לקווי חשמל מתח גבוה עיליים. איגודי ערים לאיכות הסביבה שותפים בתהליך מתן היתרי בניה עבור תכניות חשמל של מבני ציבור ומגורים ביישובים הנמצאים בתחומם. האיגודים פועלים עפ"י הקריטריונים למרחק בין מתקני חשמל לבין אזורים בהם אנשים שוהים באופן קבוע המומלצים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מקור נוסף של קרינה אלקטרומגנטית בתחום ה-ELF הינו מהטכנולוגיה הפוטו-וולטאית הממירה אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית. המתקן מייצר חשמל בזרם ישר באמצעות קולטי אור. התא הפוטו-וולטאי קולט את קרינת האור, והממיר הופך את הזרם הישר לזרם חלופין בתדר 50Hz מן הסוג שרשת החשמל הארצית מספקת. הממיר מייצר סביבו שדה אלקטרומגנטי. עפ"י המלצת המשרד להגנת הסביבה, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, יש למנוע שהייה ממושכת בסמוך לממיר מכיוון שעוצמת השדה המגנטי בקרבתו גבוהה. האיגודים שותפים בתהליך מתן היתרי בניה לפנלים סולריים ע"י בדיקת תכניות ומתן חוות דעת עבור תכניות ביישובים הנמצאים בתחומם.

האיגודים מבצעים מדידות של השדה האלקטרומגנטי בתדרי רשת החשמל  עפ"י בקשה מהרשויות. אם נמצא כי הקרינה במקום מסוים עוברת את הסף הסביבתי המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה (2-4 מיליגאוס) ניתן להגביל את הגישה למקום וכן לבצע שינויים טכניים בתפעול המתקן העשויים להקטין את עוצמת הקרינה.

 

לקריאת דו"ח קרינה במוסדות חינוך לשנת 2014 לחץ כאן