כונניות חומ"ס וסביבה

 רשימת כוננים:

מס"ד

שם הכונן

תפקיד

טל' נייד

טל' בית

1

וסילי רודסקי

כונן ראשי

057-7716068

077-9177447

2

חזי ליפל

כונן משני

057-7714943

09-7928215

3

יצחק מאיר

מנכ"ל, כונן

054-7715815

02-9973931

 

הערות:  מס' טלפון באיגוד: 03-9367135.

 

כלי רכב לחרום:  3 כלי רכב המשמשים גם כניידות ומורשות כרכבי בטחון .

 

ברשות האיגוד נמצאים מכשירי גו"ז (גילוי וזיהוי גזים רעילים), אמצעי מיגון אישי למקרי חרום ומדריך לפעולות חירום תקריות בחומרים מסוכנים (תורגם ממדריך 2000ERG).

 

ביקורת מפעלים בחרום: בשעת חרום ישנה חלוקת גזרות לביקורת וטיפול בין 3 הכוננים.

 

עם העברת  האחריות לטיפול באירועי החומרים המסוכנים  החל מ 7/13 ממשרד להגנת הסביבה לשירותי כיבוי והצלה ע"פ החלטת הממשלה, פועלים כונני האיגוד ככונני סביבה בכל התחומים הרלוונטיים הדורשים טיפול דחוף למניעת זיהום, נזקים, ומטרדים חמורים: שפכים, פסולת, רעש, ריח, שיקום בעקבות זיהום וכו'. וכן הערכות לחרום.