לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

טיפול בשפכים

טיפול בשפכים הינו נושא חשוב בשמירה על איכות הסביבה בכלל ובאזור ההר המרכזי בפרט, שכן הזרמת שפכים לא מטופלים כיאות מסכנים את מקורות המים באקוות ההר  בנוסף לנזק הנגרם בעת זרימתם בנחלים.

אנו מבחינים בין שפכים ביתיים (סניטריים)  דהיינו הביוב אשר נוצר משימושי הבית והמשרד כגון: מקלחות ושירותים, שטיפת כלים, מכונות כביסה וכדומה, לבין הביוב התעשייתי- אשר נוצר במפעלים. האחרון  דורש טיפול קדם אשר מתבצע בתוך שטח המפעל בטרם הוא מובל למערכת הביוב העירונית.

שפכים אשר אינם מטופלים עלולים לגרום למחלות, לזיהום מי תהום, למפגעי ריח ואף למקום לדגירת יתושים.

מטרת הטיפול בשפכים הינה למנוע ככל הניתן את הנזקים ולנצל את משאב הקולחים- השפכים המטופלים, לצרכי השקיה ולשימושים נוספים.

בתחומי איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון מספר רב של מכוני טיפול בשפכים המספקים פתרון ליישובי האזור.

פרויקט חשוב של איגוד ערים בתחום זה הינו מאסף נחל קנה, אשר מטפל בשפכי תשעת ישובים היושבים על אגן הניקוז של הנחל ובתחום חמש רשויות מקומיות . לצורך ביצוע פרויקט זה, אשר בוצע לאורך כ-27 ק"מ, בתנאים קשים ובמשך שש שנים, הוקמה חברת "קולחי השומרון (נחל קנה) בע"מ" ,חוברו כל הישובים למאסף השפכים באופן גרביטציוני לתחנת שאיבה בחורשים ומשם הם מוזרמים לטיפול במכון טיהור השפכים של איגוד ערים דרום השרון המזרחי .

האיגוד שואף לחבר גם את הכפרים הפלסטינאים למאסף ולאחרונה חובר הכפר הראשון. כיום שמורת נחל קנה נקיה משפכים.

 במהלך העשור האחרון הושקעו מיליוני שקלים על ידי הרשויות המקומיות לטיפול בשפכים וכיום מעל ל-80% משפכי ההתיישבות הישראלית ביו"ש מטופלים. האיגוד מתאם, מלווה ומפקח על הפעולות לטיפול בשפכים כאשר השאיפה ובעיקר המאמצים להביא לטיפול נאות בכל שפכיה אוכלוסייה הישראלית באזור, לניצול הקולחים וכן להביא לשיפור בטיפול בשפכי הפלסטינאים .

 

בנוסף לשיקום אותו מבצע האיגוד בנחל קנה, עוקב האיגוד אחר פעילות המט"שים השונים. במט"ש אל-בירה הנמצא ליד הישוב פסגות ישנם תקלות חוזרות ונשנות המובילות לזיהום קשה בוודאי קלט. בתאריך 18.1.15 בוצע ניטור בנחל מכמש ותוצאותיו מופיעות כאן.