לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

מיפוי ומידע סביבתי

איגוד ערים פועל על פי חוק חופש המידע ומאפשר נגישות לדו"חות והפעילות השונות שמבצע האיגוד במגוון תחומים: קרינה, שפכים, איכות אויר, מזיקים, חומ"ס, תעשיה מחצבות ועוד. האיגוד רואה חשיבות בחשיפת המידע לציבור ובשיתוף הציבור

נוסף על כך מפרסם האיגוד דו"חות חודשים ושנתיים על פעילות האיגוד ועל מצב איכות הסביבה אותם ניתן לראות באתר