צוות האיגוד

צוות האיגוד מונה שבעה אנשי צוות:

מנכ"ל האיגוד - יצחק (איצ'ה) מאיר itche@enviosh.org.il
מנהלנית ורכזת תלונות ציבור - גבי סולומון gabi@enviosh.org.il
הנהלת חשבונות - שרון פולישוק shoran@enviosh.org.il
רכז תעשיות, חומ"ס, רישוי עסקים ואכיפה - ד"ר וסילי רודסקי vasili@enviosh.org.il
רכז פסולת, שפכים וקרינה - חזי ליפל hezi@enviosh.org.il
רכזת חינוך והסברה - שלוה נוה shalva@enviosh.org.il
רכזת תכנון סביבתי - יעל מייזל tichnun@enviosh.org.il
מפקח סביבתי- עוזיאל לופז pikuach@enviosh.org.il