לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

קול קורא עבור רשויות מקומיות לתמיכה בהכנת סקרי טבע עירוני ביישובים העירוניים

עניינם של סקרים אלו באתרי טבע עירוני ותשתיות טבע עירוני בתחום המוניציפלי וייצור שכבת מידע (GIS) זמינה בתחום הרשות המקומית הרלוונטית, הכול כמפורט ובתנאים האמורים במסמך זה.

אחד הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ותפקודן של המערכות האקולוגיות הינו תהליך העיּור המואץ. הצפיפות הגבוהה המאפיינת את ערי ישראל, יחד עם תהליכי הפיתוח המואצים מאיימים על קיומם של השטחים הטבעיים והמגוון הביולוגי בעיר ובשולי הערים. נושא הטבע העירוני בישראל תופס בשנים האחרונות תאוצה, ובקרב היישובים העירוניים ניכר הצורך והרצון לשמור ולטפח את הטבע העירוני והמערכות האקולוגיות לטובת המגוון הביולוגי ולמען רווחת האדם ואיכות חייו. טיפוח אתרי הטבע העירוני תורם גם לשיפור המרחב העירוני ולהתחדשות העירונית, מגמה שמקודמת על ידי מדינת ישראל. כחלק מן המאמצים לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל, השיק המשרד להגנת הסביבה בשנת 2010 את התוכנית הלאומית לשמירה על המגוון הביולוגי בישראל.

עד היום כ-24 רשויות מקומיות במדינת ישראל ביצעו סקרי טבע עירוני כוללני והנתונים המתקבלים מהסקר מסייעים לרשויות מקומיות בתחומי תכנון, תכנון תשתיות, חינוך וקהילה ועוד. למסמכי הקול קורא לחץ כאן.