במסגרת צוות התכנון לאגן הירקון נעשית לראשונה עבודה של איסוף ועיבוד נתונים של כל אגן הירקון (משני צדי הקו הירוק).
בתמונה דיון של צוות שכבת המורשת הכוללת אותנו- איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון, פרופ' פלסטיני מאוניברסיטת ביר זית רשות נחל הירקון וחברים נוספים מהאקדמיה והתכנון.