הופעות מנכ"לי איגודי ערים לאיכות הסביבה בכנסת

ד"ר ניצן לוי- מנכ"ל א"ע יהודה ואיצ'ה מאיר- מנכ"ל א"ע שומרון הופיעו ב 21.3.16 י"א אדר ב' התשע"ו בפני ועדת משנה לענייני יו"ש של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת לפי הזמנת יו"ר הועדה ח"כ מוטי יוגב . הועדה עסקה במפגעים הסביבתיים ביו"ש וההשלכות הנובעות מהם. במצגת המצורפת של 2 האיגודים ניתן ללמוד על הפתרונות המוצעים ע"י האיגודים למצב המיוחד של מטרדים חוצי גבולות ע"י לקיחת אחריות ויישום פתרונות של שיתוף בין האוכלוסיות